071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) van onze school denkt mee en helpt mee bij de voorbereiding en organisatie van de jaarlijkse evenementen en activiteiten en fungeert tevens als schakel tussen alle andere ouders en het team.

Voor elke activiteit wordt een werkgroep ingesteld waar team en OR in vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroepen kunnen, indien nodig, worden aangevuld met andere ouders. Een kleine greep uit de vele onderwerpen: sinterklaas, kerstmis, schoolproject, schoolreis, schoolfotograaf, sportactiviteiten, luizen pluizen. De OR vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Bij deze vergaderingen is een MT lid aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen zijn voor alle ouders in te zien via deze site. Een keer per jaar verschijnt de jaarbrief waarin de OR de activiteiten en financiën verantwoordt. Naar aanleiding van deze jaarbrief kunnen ouders aangeven behoefte te hebben aan een jaarvergadering.

Jaarlijks wordt van alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd om de diverse activiteiten te kunnen bekostigen. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt naar aanleiding van de financiële verantwoording geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

Doordat leerlingen doorstromen is het normaal dat er regelmatig ouders afscheid nemen van de ouderraad. Om toch tot een goede vertegenwoordiging te komen is het daarom belangrijk dat er steeds nieuwe leden toetreden die weer voor een aantal jaren meedraaien en de kar gaan trekken. Naast de tijd voor vergaderingen zal er ook wat extra tijd gevraagd worden voor de diverse werkgroepen. Daartegenover staan interessante kontakten, de discussies, de informatie over de school en een plezierige samenwerking met andere ouders.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich altijd richten tot ons. Dit kan door persoonlijk contact te zoeken met één van de ouderraadleden, maar het kan ook per e-mail naar orbernardusschool@gmail.com. Daarnaast heeft de ouderraad een postvak in de personeelskamer.

Vergoedingen rijksoverheid

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien soms wat hulp nodig bij het betalen van bijvoorbeeld het schoolreisje of de muziekles voor uw kind. Op www.berekenuwrecht.nl staan vergoedingen van de rijksoverheid, zoals het kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.