071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft. Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

Hieruit vloeit ook voort dat de aanwezigheid van een MR niet vrijblijvend is, maar voor iedere school verplicht. Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag het besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. De MR mag verder voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 kunt u  hier vinden

In de medezeggenschapsraad van de school zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fifty-fifty. De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Voor de Bernardus geldt dat de MR uit 6 personen bestaat (3 ouders, 3 personeelsleden).

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Bernardusschool vindt u in ons MR-reglement. Wilt u contact leggen met de MR, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar mrbernardus@gmail.com

Huidige leden in de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding

  • Klazien de Groot (voorzitter)
  • Laura de Rooij
  • Eva Kerssen- van Mil

Personeelsgeleding

  • Anneke van Houten
  • Ryanne Ruiter
  • Annemieke Zuijderduijn

 

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.