071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Identiteit

Identiteit

De Bernardusschool biedt onderwijs op katholieke grondslag aan de leerlingen van het primair onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met verhalen uit de bijbel. Door leerlingen daarnaast kennis te laten maken met verschillende geestelijke stromingen, en de waarden die daarin centraal staan, geloven wij dat leerlingen het vertrouwen ontwikkelen in zichzelf en in de ander.

Dit betekent dat het respect voor ieder mens centraal staat. Elk mens, elk kind, is uniek. Ieder mens is anders maar gelijkwaardig. Respect is wederzijds, ook ten aanzien van de (religieuze) eigenheid van het individu. Leren over en van elkaar speelt een belangrijke rol in ons onderwijs. Respect betekent ook eerbied hebben voor de wereld om ons heen en onze medemensen. Dat betekent ook oog hebben voor de ander die het minder goed heeft, oftewel solidariteit. Wij trachten medeverantwoordelijkheid te ontwikkelen met name voor de zwakkeren in de samenleving, en inzet voor een betere toekomst.

Een goede omgeving doet verwondering ontwikkelen, roept levensvragen op; het creëert het besef dat er niet alleen vragen van het verstand maar ook van het hart zijn. Verhalen uit de bijbel vragen om een gevoeligheid voor de symboliek die de basis is voor een goede interpretatie van deze verhalen. Leerlingen leren om te gaan met levensvragen gaat verder dan alleen kennis te ontwikkelen over de eigen en andere tradities. De waarden die wij meegeven dragen ertoe bij dat het kind een positieve houding ontwikkelt en dat het kan bijdragen tot een rechtvaardige en verdraagzame samenleving.

Iedere maand staat een waarde centraal. In de lessen godsdienst worden ter illustratie verhalen verteld uit de bijbel die de betreffende waarde verhelderen. Daarnaast worden ook verhalen uit andere tradities verteld. Dit alles wordt verder uitgewerkt aan de hand van bepaalde verwerkingsopdrachten en stof voor groepsgesprekken. De betreffende waarde kan ook centraal staan in gesprekken rond sociaal-emotionele vorming en op andere momenten.

Deze manier van werken betekent dat de christelijke identiteit van de school gekoppeld wordt aan maatschappelijke kwesties zoals persoonlijke omgangsvormen, tolerantie, multiculturele samenleving en de eigen identiteit.

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.