071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen door de school. Het schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Elk belangrijk besluit dat het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Dit is geen vrijblijvend iets, maar ligt vastgelegd in een wettelijke regeling voor de medezeggenschap in het onderwijs: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO). Hieruit vloeit ook voort dat de aanwezigheid van een MR niet vrijblijvend is, maar voor iedere school verplicht.

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag het besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd. De MR mag verder voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

In de medezeggenschapsraad van de school zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). De verdeling tussen personeel en ouders in de medezeggenschapsraad is fifty-fifty. De grootte van de MR, is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Voor de Bernardus geldt dat de MR uit 6 personen mag bestaan (3 ouders, 3 personeelsleden).

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van de Bernardusschool vindt u in ons MR-reglement

Huidige leden in de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding

  • Marcel Vonk
  • Daantje Derks
  • Annet Versteegen

Personeelsgeleding

  • Ria Kerkvliet (voorzitter)
  • Danielle de Winter
  • Sannie Cortenbach

 

UW PRIVACY EN HET GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website gebruikt cookies om de inhoud en de marketing van onze website te personaliseren, om extra functies te bieden en om websiteverkeer te analyseren. Per categorie; functioneel of marketing, wordt duidelijk aangegeven waar de cookies voor dienen. U kunt zelf bepalen welke cookies aan of uit mogen staan. Functionele cookies kunnen niet worden uitgezet, deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Wanneer u direct op ‘Accepteren’ klikt dan gaat u akkoord met de toepassing van alle cookies binnen deze website. Meer informatie over privacy kunt u vinden op de privacypagina van SCOL.

Cookie instellingen ×

  • Functioneel

Deze website gebruikt cookies die voor de functionaliteit van de website noodzakelijk zijn. Denk aan basisfuncties, instellingen, pagina-navigatie en o.a. toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Pin It on Pinterest

Share This