071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Leerplein

Leerplein

Met het accent op ‘samen leren’ leggen wij binnen de Bernardusschool een basis voor de volgende stap in de ontwikkeling van een kind. Soms wordt een leerling extra uitgedaagd. Soms heeft een leerling extra begeleiding nodig, omdat hij/zij moeite heeft met een bepaald vak of omdat hij/zij een achterstand heeft opgelopen. Al deze leerlingen begeleiden wij binnen het ‘leerplein’.

Het leerplein staat voor een andere manier van extra hulp aanbieden. Voor leerlingen met een voorsprong worden speciale programma’s samengesteld. Zij worden begeleid in de plusklas

De ervaring leert dat veel kinderen die voorheen individueel hulp aangeboden kregen, vaak dezelfde leervragen hebben. Deze leervragen hebben we als uitgangspunt genomen om extra hulp aan groepen kinderen te kunnen geven. Dat doen we op het leerplein. Op die manier kunnen we meer leerlingen extra hulp aanbieden en kunnen we van meer verschillende werkvormen gebruik maken. Ook leren kinderen van elkaar.

We werken in periodes van maximaal 8 weken aan een onderwerp. In de eerste bijeenkomst vertellen we de leerlingen wat ze gaan leren en gaan we na wat hun eigen leervragen zijn. Aan het eind van de periode stellen we samen met de leerling vast of ons doel bereikt is. De activiteiten op het leerplein zijn, afhankelijk van het onderwerp, voor kinderen uit een bepaalde groep of groepsdoorbrekend.

 

Pin It on Pinterest

Share This