071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Kanjertraining

Kanjertraining

In alle groepen wordt de ‘Kanjertraining’ gegeven door de eigen leerkracht. De Kanjerlessenzijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Met de Kanjertraining willen wij de volgende doelen bereiken:

  • De leerlingen worden gerespecteerd
  • Pestproblemen worden hanteerbaar
  • Pestproblemen worden opgelost
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn
  • Leerlingen voelen zich veilig
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen

Pin It on Pinterest

Share This