071 542 1600
Wij zijn een SCOL school
Home Onderwijs Davinci

Davinci

De methode DaVinci is de lesmethode wereldverkenning voor groep 3 t/m 8. Op de Bernardusschool hanteren we de methode groepsdoorbrekend. Dit betekent dat groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 aan hetzelfde thema werken. 

Deze methode biedt onderwijs in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Orientatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. 

Leerkrachten geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. 

Op die manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt. Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal. Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. 

Pin It on Pinterest

Share This